پرش به محتوا

تحصیلات دانشگاهی در نروژ – شرایط عمومی

ساختار نظام آموزشی

سیستم آموزش عالی نروژ شامل کلیه موسسات و/یا برنامه های معتبر است. به استثنای برخی از کالجهای دانشگاهی خصوصی، کلیه موسسات آموزش عالی دولتی هستند. از سال 2003 نروژ اهداف فرآیند بولونیا را در آموزش عالی اروپا دنبال می کند. مرکزیتی برای یک سیستم تحصیلی 3 + 2 + 3 را با لیسانس، فوق لیسانس و دکترا پیاده سازی کرده است. ساختار مطابق با استانداردهای اروپا با معرفی سیستم جدید مدرک، برای دانشجویان بین المللی که تمام یا بخشی از تحصیلات خود را در نروژ به پایان میرسانند، به راحتی میتوانند مدارک خود را در سایر کشورها اعتبارسنجی کنند. موارد استثنا شامل مدارک زیر هستند: دوره دو ساله کالجهای دانشگاهی قدیمی (کاندید دانشگاه)، مدرک کارشناسی ارشد پیوسته پنج ساله، برنامه های حرفه ای شش ساله، دوره های کارشناسی ارشد یک تا یک و نیم سالی، دوره چهار ساله لیسانس در دوره های اجرایی موسیقی و اجرایی هنر و برنامه های چهار ساله در آموزش معلمان.

علاوه بر فعالیت های تدریس، کلیه موسسات آموزش عالی و به ویژه دانشگاه ها مسئول انجام تحقیقات مقدماتی و همچنین آموزش محققان هستند (اساساً با استفاده از تحصیلات تکمیلی و برنامه های دکترا). تفاوت عمده بین انواع موسسات آموزش عالی مربوط به حقوق اعتبار سنجی آنها است. دانشگاه ها میتوانند برنامه های تحصیلی را بدون نیاز به اعتبارسنجی بیرونی ارائه دهند، در حالی که کالج های دانشگاهی برای برنامه های تحصیلی خود باید برای اعتبارسنجی بیرونی درخواست بدهند.

اگرچه موسسات آموزش عالی نروژ در مقایسه با دانشگاههای بسیاری از کشورهای دیگر جهان از نظر تعداد و وسعت کوچکتر هستند، اما آنها از استاندارد بالایی برخوردار هستند و آموزش با کیفیت ارائه می دهند. در بعضی از زمینه ها، حتی موسسات یا جوامع دانشگاهی نروژ در سطح مطلق جهانی در نظر گرفته میشوند.

پذیرش دانشجویان بین المللی، یا به عنوان بخشی از یک توافقنامه مبادله یا دانشجویانی که به دنبال مدرک کامل هستند، هم سرمایه ای برای خود موسسه محسوب میشود و هم ابزاری است در خدمت بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در موسسات نروژی. امروزه طیف گسترده ای از دوره ها و برنامه های تحصیلی به زبان انگلیسی تدریس میشود.

سال تحصیلی

سال تحصیلی به طور معمول از اواسط آگوست تا اواسط ژوئن ادامه دارد.