پرش به محتوا

فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند

اگر مایل هستید در رشته‌های مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل خود را از اول سپتامبر ۲۰۲۴ در هلند شروع کنید، بهتر است وضعیت ارزشیابی مدرک تحصیلی آتی خود را بدانید. وزارت علوم در آخرین فهرست خود ۱۲ دانشگاه را در فهرست گروه الف (ممتاز)، ۲ دانشگاه را در گروه ب (خوب) و ۹ دانشگاه دیگر را در گروه ج (متوسط) قرار داده است. تنها محدودیت در مورد گروه ج این است که تنها مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد صادره از سوی آنها به صورت قطعی از طرف وزارت علوم ایران تایید می‌شود (البته آن دانشگاه‌ها که از نوع علوم-کاربردی هستند اصولا دوره دکترا ندارند که وزارت آنها را تایید بکند یا نکند!) اگر دانشگاه شما در فهرست نباشد پس از پایان تحصیلات می‌توانید از وزارت بخواهید که موضوع را درکمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار دهد. ولی باید بدانید که ممکن است این تایید صورت نگیرد و شما متضرر شوید. موسسه رویش و دانش برای دانشگاه‌های مورد تایید اقدام میکند مگر این که متقاضی کتبا با موارد دیگر و با مسئولیت خودش موافقت نماید.

گروه الف (ممتاز)
 • Delft university of Technology (TU Delft)
 • Eindhoven university of Technology(TU/e)
 • Erasmus University Rotterdam
 • Leiden university
 • Maastricht university
 • Radboud University, Nijmegen
 • University of Amsterdam
 • University of Groningen
 • University of Twente (UT)
 • Utrecht university
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
 • Wageningen University & Research Center
گروه ب (خوب)
 • Design Academy Eindhoven
 • Tilburg university
گروه ج (متوسط)
 • Breda University of Applied Sciences
 • Fontys University of Applied Sciences
 • HAN University of Applied Sciences
 • IHE Delft Institute for Water Education
 • Maastricht School of Management (MSM)
 • Rotterdam Uniersity of Applied Sciences
 • Saxion University of Professional Education
 • Windesheim University of Applied Sciences
 • Zuyd Hogeschool